הרצאה על הילדה ירוס

הרצאה על הילדה ירוס, גיבורת הספר "ירוס הולכת לירוסלם", שעלתה עם משפחתה מאתיופיה.

ההרצאה שמבוססת על ספר הילדים "ירוס הולכת לירוסלם", עוּבּדה לשיחה שמתאימה לפעילות בגנים, בתי ספר יסודיים, יום העצמאות, יום הזיכרון לנספי סודן וכדומה. פעילות העוסקת בנושאים: "האחר הוא אני", "ואהבת לרעך כמוך", העלייה ארצה, אהבת הארץ ומסירוּת. הילדים מזדהים עם הילדה, ומשוחחים על כך שכולנו בני אדםאך כל אחד ואחת מאתנו שונה והִנו יחיד ומיוחד.
משך ההרצאה כשעה כולל מצגת ושאלות מהקהל.