העם היהודי לפני ואחרי השואה

השואה, אחת מהתקופות החשוכות ביותר בהיסטוריה האנושית, החלה בשנת 1933 עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה
ונמשכה עד ליום ה-8 במאי 1945, עם כניעת גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה.

במהלך אותם שנים, תוכננה ויושמה בקפידה על ידי הנאצים תכנית "הפתרון הסופי" שמטרתה הייתה להוביל להשמדה שיטתית של כל בני העם
היהודי, ומתוך 16,500,000 יהודים שהיו בעולם בשנת 1939 (השנה בה החלה מלחמת העולם השנייה), נותרו ברחבי העולם כ-10.5 מיליון יהודים בלבד.

טלאי של מגן דוד

העם היהודי לפני השואה

בשנת 1939 חיו בכל רחבי אירופה כ- 9,800,000 יהודים שמתוכם כ-3.3 מיליון יהודים חיו בפולין ועוד כ-3 מיליון בברית המועצות.
ברחבי גרמניה הנאצית של אותם שנים התגוררו קצת יותר מ- 500 אלף יהודים, בהונגריה התגוררו כ-450 אלף יהודים, ברומניה יותר
מ-700 אלף יהודים, בצ'כיה כ-360 אלף יהודים, בצרפת כ-320 אלף ובהולנד קרוב ל-160 אלף, וזאת לצד מדינות נוספות ברחבי אירופה בהן חיו עד 150,000 יהודים.

חשוב לציין שיהדות אירופה, היוותה את הבסיס להתפתחותו של המרכז היהודי בארצות הברית, כאשר יהדות ארה"ב החלה להתפתח
במהלך ה-50 השנים המקדימות לשואה על ידי מהגרים מיוצאי יהדות מזרח אירופה ומרכזה.
במהלך שנות ה-30, מנתה יהדות ארה"ב כ-5 מיליון נפש.
כ-1.7 מיליון יהודים נוספים היו פזורים במדינות דרום אמריקה, בבריטניה, במדינות צפון אפריקה ומדינות ערב ובארץ ישראל.

יהדות אירופה לפני השואה

ביבשת אירופה שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, היהודים היוו גורם חשוב בכלכלה, לא רק כבנקאים וסוחרים אלא גם
בתעשייה ובחקלאות, ובעיקר בתעשיות כגון: תעשיית הטקסטיל וההלבשה, תעשיית הזהב והכסף ועוד.

במקביל, היהודים טפחו את קיומם באמצעות מפעלי דת ותרבות ותרומתם בכל תחומי החיים באה לידי ביטוי הרבה מעל למספרם היחסי.
יחד עם זאת, היהודים נאלצו להתמודד עם הגבלות שונות אשר הוטלו עליהן על ידי ממשלות המדינות השונות ברחבי אירופה,
ואף על פי כן, בני העם היהודי באירופה הסתגלו לכל התנאים ואצרו בתוכם כוח חיוני ויוצר.

מספר היהודים אשר למדו באוניברסיטאות השונות ברחבי אירופה, היה גדול באופן משמעותי למספרם היחסי בקרב האוכלוסייה הכללית.
בשנים שלפני השואה יצאו לאור יותר מ-800 עיתונים לקהילות היהודיות השונות ברחבי אירופה ובכל רחבי היבשת
פעלו מאות בתי ספר יהודיים מגיל "חדר" ועד בתי ספר תיכוניים ומקצועיים.

הקהילות היהודיות באירופה עסקו גם בענייני צדקה וחסר, ובכל אחת ממדינות אירופה השונות הוקמו מוסדות צדקה וסעד שתפקידם היו לתמוך
בבתי חולים, בתי יתומים, מושבי זקנים ולהפעיל גם מוסדות אשראי ללא ריבית, קופות מלווה וגמילות חסדים.
בפולין, בה פעלה הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה, פעלו למעלה מ-200 קופות מלווה שונות אשר הושיטו עזרה וסיוע לכל נזקק.

מחנות השמדה בתקופת השואה

יהדות אירופה לאחר השואה

מימדי החורבן של הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, נחשפו רק לאחר מפלתה של גרמניה הנאצית בשנת 1945, ואז גם
החלו להיוודע בעולם הפשעים הנוראיים אותם ביצעו הנאצים לאורך כל שנות השואה של עמנו.
מימדי החורבן הורגשו בכל אחת ממדינות אירופה השונות, כאשר בפולין, בה חיו כ-3.3 מיליון יהודים לפני המלחמה, נותרו קצת יותר מ-70 אלף יהודים בלבד.

בגרמניה, אשר חיו בה קרוב לחצי מיליון יהודים לפני המלחמה, נותרו בשנת 1945 כ-15,000 עד 20,000 יהודים בלבד.
את המניין המדויק של מספר האבדות בנפש, קשה למנות, וזאת לנוכח העובדה שהנאצים השמידו גם את מרבית התעודות והמסמכים
אשר עמדו לרשותן של הקהילות היהודיות ברחבי אירופה.

המספר 6 מיליון הנספים מבני עמנו בשואה מבוסס בין היתר על ממצאיה של ועדת החקירה האנגלית- אמריקנית, אשר חקרה בשאלת א"י והפליטים
היהודים בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. על פי ממצאיה הבדיקה, בתקופה שלפני השואה חיו באירופה 9,946,000 יהודים ואילו לאחריה נותרו רק 4,224,000 יהודים.

ההשמדה ההמונית של בני העם היהודי במדינות אירופה השונות, הובילה לכך ששליש מבני האומה היהודית נכחדה במהלך השואה, כאשר את
תוצאות החורבן והשלכותיו אנו חווים ומרגישים עד ימים אלו ותוצאות החורבן תורגשנה גם בעוד עשרות שנים.

במסגרת הרצאה ליום השואה תוכלו להיחשף לכל הנתונים והמספרים המחקריים המעידים על גודלה ועוצמתה של יהדות אירופה בשנים שלפני השואה ועל מימדי
החורבן לאורך שנות השואה והשלכותיו על העם היהודי מאז ועד היום.